Кабінет


К А Б І Н Е Т     О Б Р А З О Т В О Р Ч О Г О   М И С Т Е Ц Т В А

Т А   Х У Д О Ж Н Ь О Ї   К У Л Ь Т У Р И

 Р А Д А   К А Б І Н Е Т У1. Карпенко Ірина Миколаївна – учитель образотворчого мистецтва
2. Галат Неоніла Григорівна – учитель образотворчого мистецтва
3. Воропай Віталіна – учениця 11 класу
4. Неліна Ірина – учениця 10 класу
5. Юркевич Наталія – учениця 9 класу
6. Скорик Анна – учениця 8 класу

ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  КАБІНЕТУ

     Кабінет образотворчого мистецтва та художньої культури створений у Золотоніській загальноосвітній І-ІІІ ступенів школі №6 в 2010 році. Він покликаний сприяти успішній організації педагогічного процесу, створенню оптимального розвиваючого середовища для школярів. 
     Кабінет має вигляд чистого, світлого та затишного  сучасного приміщення.
  Він у повній мірі забезпечений сучасною методичною літературою, демонстраційними матеріалами, художніми альбомами, таблицями.
    Змінний стенд у вигляді килимка дає учням інформацію про теми, що вивчаються на уроках і є місцем для виставки кращих дитячих робіт.
     Виготовлено стаціонарні стенди з теорії образотворчого мистецтва та художньої культури.
За допомогою адміністрації, Піклувальної ради школи кабінет обладнано сучасною демонстраційною технікою: мультимедійним проектором, екраном та ноутбуком. У достатній кількості придбано аудіовізуальні засоби навчання з методичними та дидактичними матеріалами для уроків.
    Естетично оформлено змінні виставки: «Роботи обдарованих учнів» та «Українське народне мистецтво».
    Кабінет є осередком роботи з учнями по підготовці до позакласних та позашкільних заходів та конкурсів, місцем проведення шкільної та міської олімпіади з образотворчого мистецтва, зустрічей учнів з цікавими людьми.  Тут проводяться уроки  образотворчого мистецтва та художньої культури, позакласні виховні заходи, уроки вчителів-предметників з використанням  ІКТ.
                                                 
                                                        ПЛАН РОБОТИ КАБІНЕТУ


І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА

                Зміст роботи
      Дата
Примітка
1.
Здійснити ремонтні роботи
До15.08.2014

2.
Перевірити стан основного інвентаря
До 1.09.2014

3.
Провести інвентаризацію матеріальних цінностей
До 1.10.2014

4.
Озеленити кабінет
До15.09.2014

5.
Переоформити та поповнити стенд «Техніка безпеки»
До 1.10.2014

6.
Провести вступний , поточний та цільовий інструктаж з питань дотримання техніки безпеки
До 10.09.2014

7.   
Дотримуватись санітарно-гігієнічних норм
Протягом року

8.
Провести роботи по утепленню кабінету
До 15.10.2014
ІІ. НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА  РОБОТА

Зміст роботи
Дата
Примітка
1
Організувати забезпечення кабінету:
-          підручниками;
-          навчальними посібниками;
-          методичними посібниками;
-          матеріалами передового педагогічного досвіду
Протягом року

2
Поновити навчально-методичні експозиції:
-          «Сьогодні на уроці»
-          «Критерії тематичного оцінювання
До 1.10.2014

3.
Оформити папки:
-"Тестові завдання"
- "Методичні матеріали"
І семестр

4.
Систематизувати матеріал:
-для проведення самостійних робіт
-тематичних атестацій
-роздатковий матеріал
-демонстраційний матеріал
І семестр

5.
Придбати новий навчально-демонстраційний матеріал
Протягом року

6.
Поповнювати бібліотечку кабінету
Протягом рокуІІІ. ПОЗАКЛАСНА  РОБОТА

Зміст роботи
Дата
Примітка
1.
Організувати виставку робіт обдарованих учнів
Протягом року

2.
Організувати виставку малюнків «Кращі на уроках»
Протягом року

3.
Надавати допомогу у проведенні шкільних творчих та навчальних конкурсів, виставок
Протягом року

4.
Організувати роботу з обдарованими дітьми
Протягом року

5.
Поповнити шкільну виставку ляльок-мотанок
І семестр

6.
Надавати допомогу в оформленні шкільних заходів
Протягом року


Паспорт кабінету образотворчого мистецтва та художньої культури
Золотоніської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6
(2014-2015 н.р.)


Прізвище, ім’я завідуючого кабінетом: Карпенко Ірина Миколаївна
Клас, який відповідає за кабінет: немає
Загальна площа кабінету:  32 м2
Столи учнівські - 12
Стільці учнівські  – 24
Робочий стіл вчителя – 1
Дошки -2
Навісний екран -1
Технічні засоби навчання: ноутбук – 1
 мультимедійний проектор -1
       Постійні експозиції: куточок національної символіки, куточок з техніки безпеки, куточок «Критерії оцінювання навчальних досягнень», навчальні стенди «Види образотворчого мистецтва», «Жанри образотворчого мистецтва», «Художні стилі та напрямки», «Художня культура України», «Кольорознавство», «Світлотінь», «Композиція».
     Змінні експозиції: «Сьогодні на уроці», «Кращі на уроці», виставка «Роботи обдарованих учнів», виставка «Українське народне мистецтво», виставка книг з образотворчого мистецтва.

Графік роботи кабінету
Понеділок
8.30-12.30 – підготовча робота учителя
12.30-13.15 – урок образотворчого мистецтва (6-Б клас)
13.25-14.10 – урок художньої культури (9-Б клас)
14.30-16.00 – позакласна робота
Вівторок
8.30-12.30 – навчально-методична робота
1230-13.15 – урок образотворчого мистецтва (6-А клас)
13.30-16.00 – робота з обдарованими дітьми
Середа
8.30-9.15 - урок образотворчого мистецтва (5-А клас)
9.25-10.10 – урок образотворчого мистецтва (5-Б клас)
10.30-13.30 – навчально-методична робота
13.30-16.00 – запис радіопередачі
Четвер
8.30-9.15 – підготовча робота
9.25-10.10 – урок художньої культури (9-А клас)
10.30-13.00 – організаційна робота в кабінеті
13.25-14.10 – урок образотворчого мистецтва (7-А клас)
14.30-16.00 – позакласна робота
П’ятниця
8.30-9.15 – урок художньої культури (10 клас)
9.25-10.10 – урок художньої культури (11 клас)
10.30-12.30 – робота з аудіовізуальними засобами навчання
12.30-13.15 – урок образотворчого мистецтва (7-Б клас)
13.30-16.00 – підготовка до творчих конкурсів


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ КАБІНЕТ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ


1. Загальні положення
Положення про навчальні кабінети (далі – кабінети) розроблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших законодавчих актів України.
Дія цього Положення поширюється на навчальні кабінети, що існу¬ють і створюються у загальноосвітніх навчальних закладах.
Це Положення визначає загальні та спеціальні вимоги до матеріально-технічного оснащення кабінетів згідно із санітарно-гігієнічними правилами та нормами і є обов'язковим для їх організації в загальноосвітніх навчаль¬них закладах (далі – заклади) незалежно від типу та форми власності.
Кабінетом вважається класна кімната закладу зі створеним навчаль¬ним середовищем, оснащеним сучасними засобами навчання та шкіль¬ним обладнанням.

2. Мета, завдання та основні форми організації навчальних  кабінетів
2.1. Основна мета створення кабінетів полягає у забезпеченні оптимальних умов для організації навчально-виховного процесу та реалізації завдань відповідно до Державного стандарту базової і пов¬ної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року за № 24.
2.2. Завданням функціонування навчальних кабінетів є створення передумов для:
організації індивідуального та диференційованого навчання;
реалізації практично-дійової і творчої складових змісту навчання;
забезпечення в старшій школі профільного і поглибленого на¬вчання;
організації роботи гуртків та факультативів;
проведення засідань шкільних методичних об'єднань;
індивідуальної підготовки вчителя до занять та підвищення його науково-методичного рівня.
2.3. Перед початком навчального року проводиться огляд кабінетів з метою визначення стану готовності їх до проведення занять.
2.4. Державні санітарні правила і норми облаштування, утриман¬ня загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-ви¬ховного процесу мають відповідати вимогам, затвердженим поста¬новою Головного державного санітарного лікаря України № 63 від 14.08.2001 р. (далі – ДСанПіН 5.5.2.008-01), та ДБН В.2.2-3-97 «Бу¬динки та споруди навчальних закладів».

3. Матеріально-технічне забезпечення навчальних кабінетів
3.1. Комплектація кабінетів обладнанням здійснюється відповідно до типових переліків навчально-наочних посібників, технічних засо¬бів навчання та обладнання загального призначення для загальноос¬вітніх навчальних закладів.
Шкільні меблі та їх розміщення у кабінетах (класних кімна¬тах) та майстернях має відповідати санітарно-гігієнічним правилам та нормам (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01) і здійснюватися відповідно до вимог ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних за-кладів».
У класних кімнатах та кабінетах початкової, основної і старшої школи встановлюються шкільні меблі: парти, (одно-) двомісні учнів¬ські столи та стільці учнівські, в кабінетах хімії, фізики та біології – спеціальні двомісні лабораторні столи, прикріплені до підлоги (трьох розмірів за 4, 5, 6-ростовими групами).
Шкільні меблі мають шість розмірів за ростовими групами та мар¬куванням їх у вигляді ліній відповідного кольору. Зріст учнів до 115 см (1-а група) – лінія оранжевого кольору, 115–130 см (2-га група) – фіолетового, 130–145 см (3-тя група) – жовтого, 146–160 см (4-та група) – червоного, 161–175 см (5-та група) – зеленого і більше 175 см (6-та група) – блакитного.
Парти (столи учнівські) повинні бути тільки стандартні, при цьому стіл і стілець мають бути однієї групи (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).
У кожному кабінеті (класній кімнаті) слід передбачити наявність меблів двох-трьох розмірів з перевагою одного з них або трансформативні столи зі зміною висоти згідно з антропометричними даними школярів. У класних кімнатах повинна бути нанесена кольорова мір¬на вертикальна лінійка для визначення учням необхідного розміру меблів (п. 8.2 ДСанПіН 5.5.2.008-01).
3.2. У кожному кабінеті (класній кімнаті) розміщується класна (аудиторна) дошка різних видів: на одну, три або п'ять робочих площу розгорнутому або складеному вигляді.
Середній щит класної (аудиторної) дошки на три або п'ять робо¬чих площ може бути використаний для демонстрації екранно-звуко¬вих засобів навчання на навісному екрані.
На окремих робочих площах залежно від специфіки предмета мо¬же бути:
розташовано набірне полотно для демонстрації розрізних кар¬ток зі словами, літерами, складами, реченнями, цифрами та лічиль¬ним матеріалом тощо – для початкових класів;
нанесено контурну карту України або півкуль – для кабінету географії;
нанесено графічну сітку для проведення уроків каліграфічного письма – для початкової школи;
накреслено графічну сітку для побудови графіків – у кабінетах математики і фізики.
Одна з робочих площ може мати магнітну основу з кріпленнями для демонстрації навчально-наочних посібників (таблиць, карт, моделей-аплікацій тощо).
Робочі площі на звороті дошки можуть бути покриті білим кольо¬ром для нанесення написів за допомогою спеціальних фломастерів.
Поряд з класною (аудиторною) дошкою в кабінетах галузі техноло¬гій і математики розміщують демонстраційні креслярські інструменти.
3.3. Місця зберігання засобів навчання нумеруються і позначають¬ся назвами на етикетках, що заносяться до інвентарної книги.
3.4. Усі матеріальні цінності кабінету обліковуються в інвентарній книзі встановленого зразка, яка повинна бути прошнурована, прону¬мерована та скріплена печаткою (додаток 1).
3.4. Облік та списання морально та фізично застарілого облад¬нання, навчально-наочних посібників проводяться відповідно до ін¬струкцій, затверджених Міністерством фінансів України.
3.5. Вимоги пожежної безпеки для всіх навчальних приміщень визначаються НАШ В.01.050-98/920 Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України, затверджених спільним наказом Міносвіти України і Головного управління Держав¬ної пожежної охорони МВС України від № 348/70 30.09.1998 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за № 800/3240 17.12.1998 р. (зі змінами і доповненнями).

4. Навчально-методичне забезпечення навчальних кабінетів
4.1. Навчально-методичне забезпечення кабінетів складається з на¬вчальних програм, підручників, навчальних та методичних посібни¬ків (не менше одного примірника кожної назви) з предмета, типовими переліками навчально-наочних посібників та обладнання загального
призначення, зразків навчально-наочних посібників, навчального об¬ладнання у кількості відповідно до вимог зазначених переліків.
4.2. Розподіл та збереження засобів навчання і навчального облад¬нання здійснюються згідно з вимогами навчальних програм за розді¬лами, темами і класами відповідно до класифікаційних груп, у кабі¬неті (класній кімнаті), лабораторних приміщеннях по секціях меблів спеціального призначення.
4.3. У кабінеті (класній кімнаті) створюється тематична картоте¬ка дидактичних та навчально-методичних матеріалів, навчально-на¬очних посібників, навчального обладнання, розподілених за темами та розділами навчальних програм. Картки розміщуються в алфавіт-ному порядку.
4.4. У кабінеті фізики, інформатики, хімії, майстернях трудового навчання, обслуговуючої праці має бути інструкція і журнали вступно¬го та періодичного інструктажу з техніки безпеки, пожежної безпеки.
4.5. Додатково кабінети можуть бути оснащені:
підручниками та навчальними посібниками для кожного учня;
фаховими журналами;
інформаційними збірниками Міністерства освіти і науки України;
бібліотечкою суспільно-політичної, науково-популярної, довід¬ково-інформаційної і методичної літератури;
матеріалами перспективного педагогічного досвіду, розробками відкритих уроків та виховних заходів;
інструкціями для виконання лабораторних і практичних робіт, дослідів, спостережень, фізичного практикуму тощо;
краєзнавчими матеріалами;
інструментами і матеріалами для відновлення і виготовлення са¬моробних засобів навчання.

5. Оформлення навчальних кабінетів
5.1. На вхідних дверях кабінету повинен бути відповідний напис на табличці з назвою кабінету: «Кабінет образотворчого мистецтва та художньої культури».
Крім того, на вхідних дверях класної кімнати може бути цифрове позначення та літера класу, за якою закріплений даний клас початко¬вої школи, наприклад «9-А клас».
5.2. Для оформлення кабінетів передбачено створення навчально-
методичних експозицій змінного та постійного характеру.
5.3. До постійних експозицій відповідно до спеціалізації кабінету належать:
державна символіка;
інструкція з безпеки праці та пожежної безпеки, правила роботи в кабінеті;
портрети видатних учених, письменників, композиторів.

5.4. До експозицій змінного характеру належать:
виставка кращих робіт учнів;
матеріали до теми наступних уроків, орієнтовні завдання тема¬тичного оцінювання, державної атестації;
додаткова інформація відповідно до навчальної програми, зо¬крема про життєвий і творчий шлях письменників, учених, висвітлен¬ня поточних подій у нашій країні та за її межами;
матеріали краєзнавчого характеру;
результати експериментальної та дослідницької роботи учнів;
результати учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів тощо. Мате¬ріали експозицій оновлюються при переході до вивчення нової теми.
5.5. Для розташування експозицій використовуються змінні плас¬тинчасті, перфоровані або решітчасті стенди, що розміщують на сті¬нах.

 6. Керівництво навчальним кабінетом
6.1. Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає дирек¬тор з числа досвідчених учителів наказом по загальноосвітньому на¬вчальному закладу.
6.2. Завідувач кабінету несе відповідальність за упорядкування, зберігання й використання навчально-наочних посібників, обладнан¬ня та інших матеріальних цінностей.
6.3. До обов'язків завідувача кабінету належать:
складання перспективного плану оснащення кабінету;
забезпечення умов для проведення уроків;
сприяння оновленню та удосконаленню матеріальної бази кабі¬нету;
систематизація та каталогізація матеріальних об'єктів;
забезпечення дотримання в кабінеті правил електричної та по¬жежної безпеки, чистоти, порядку тощо;
систематичне ведення інвентарної книги із занесенням до неї відповідних змін про нові надходження, витрати та списання матері¬альних цінностей;
керування і контроль за роботою лаборанта, надання йому прак¬тичної допомоги та сприяння підвищенню рівня його кваліфікації.
6.4. Розмір посадового окладу (ставки заробітної плати) за¬відувача кабінетом (майстернею) загальноосвітніх навчальних за¬кладів встановлюється згідно з наказом МОК України № 161 від 29.03.2001 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України за
№ 303/5494 03.04.2001 р.
6.5. Перспективний план оснащення кабінету засобами навчання та шкільним обладнанням складає завідувач кабінету за погодженням з директором закладу, у разі необхідності (закупівля і встановлен¬ня нового складного обладнання) – з місцевим органом управління освітою, органами державної санітарно-епідеміологічної служби та
пожежної охорони.
Відповідно до Положення про піклувальну раду загальноосвітньо¬го навчального закладу, затвердженого наказом МОН України № 45 від 05.02.2001 р. і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України за № 146/5337 19.02.2001 р., і в межах, що належать до компетенції піклувальної ради, робота і матеріально-технічне оснащення навчальних кабінетів контролюються і спрямовуються піклувальною радою за¬гальноосвітнього навчального закладу
6.6. За згодою директора (заступника директора) закладу примі¬щення кабінетів можуть використовуватись для проведення уроків з інших предметів, виховних заходів, батьківських зборів.

                                                                     Фото кабінету
Аудіовізуальні засоби навчання

Вивчаю досвід Заслуженого вчителя України Галата М.В.

Випуск стінгазети до Дня Святого Валентина

Відкритий урок художньої культури

Довідкова література

Експозиції кабінету

Експозиції кабінету

Експозиції кабінету

Змінна експозиція "Українське мистецтво"

Навчально-ілюстративні матеріали

Позакласний захід по здоровому способу життя

Роботи обдарованих учнівНемає коментарів:

Дописати коментар